Chủ tịch Ba Huân: 'Làm nông nghiệp như tôi thì không có tiền'

Không tăng giá, thậm chí giảm doanh thu 200 triệu đồng tiền trứng mỗi ngày là cách doanh nhân Phạm Thị Huân, Chủ tịch công ty Ba Huân thể hiện triết lý kinh doanh bền vững và nghĩa tình trong tâm dịch, tại talk Nguy - Cơ.

Nguy-Cơ Thứ năm, 30/9/2021, 10:41 (GMT+7)