Shark Liên: 'Bảo hiểm tồn tại hay không phụ thuộc công nghệ'

Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên cho rằng chuyển đổi số đóng vai trò sống còn, trong talk Nguy – Cơ 34.

Nguy-Cơ Thứ năm, 15/7/2021, 10:00 (GMT+7)