VnExpress
Background Video

Trung Quốc thử nghiệm trực thăng vũ trang tự sản xuất

Trực thăng tấn công Z-19E được Trung Quốc phát triển để xuất khẩu tới những nước có nhu cầu tăng cường khả năng tấn công mặt đất.
Thế giới  14:02 - 19/5/2017
 
 
 Tags

Trung Quốc

trực thăng tấn công

Z-19

thử nghiệm

bay thử

 
vnexpress