VnExpress
Background Video

150 tài liệu, hiện vật dấu ấn văn hóa Pháp ở Hà Nội

Các hình ảnh, văn bản về giáo dục, quy hoạch, công trình ở Hà Nội mang đậm "chất Pháp" được trưng bày từ 7/12/2017 đến 7/2/2018.
Thời sự  16:31 - 7/12/2017

Dương Tâm  |  

 
 
 Tags

tài liệu

hiện vật

dấu ấn

văn hóa Pháp

Hà Nội

triển lãm

 
vnexpress